OSTAJALLE JA MYYJÄLLE HYÖDYLLISTÄ TIETOA JA TÄRKEITÄ LINKKEJÄ

MITÄ SKVL LAATUYRITTÄJYYS MERKITSEE?

SKVL Laatuyritys®

Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto ry:n (SKVL) laatukouluttamat ja hyväksymät yritykset toteuttavat oman laadunhallintajärjestelmän sekä laatukäsikirjan. Laatujärjestelmään sitoutunut ja laatukäsikirjan laatinut yritys saa käyttää SKVL Laatuyritys® -tunnusta sekä Laatuvälittäjä® titteliä omassa toiminnassaan. SKVL suosittelee käyttämään Laatuyritystä kaikissa asuntokaupoissa.

Tuula Friman Kiinteistönvälitys LKV [A] on yksi Helsingin neljästä laatukoulutetusta SKVL Laatuyrityksestä®. Laatuyritysten arvot ovat: jatkuva oppiminen, rehellisyys,turvallisuus, asiantuntemus, laadukkuus, sitoutuminen

JÄSENYYS LIITOSSA, MERKKI VASTUUNTUNTOISESTA TOIMINNASTA

SKVL


Suomen Kiinteistönvälittäjät ry on kiinteistönvälitysalan yrittäjien palvelu- ja edunvalvontajärjestö. SKVL:n jäsenyys takaa välittäjille ajantasaisen tiedon ja työvälineet sekä asiakkaille ammattitaitoisen ja turvallisen palvelun. Liitto toimii yhdyssiteenä yhteistyöverkostossa, joka koostuu yli 400 paikallisesta kiinteistönvälitystoimistosta ympäri Suomen. Liitto edistää ja valvoo jäsenyritystensä toimintaa. SKVL on laatinut jäsenyrityksilleen eettiset säännöt, jotka ohjaavat toimintaa eettisesti ja moraalisesti toimimaan oikein.

Tuula Friman toimii SKVL:n Eettisen toiminnan valiokunnassa.

EETTISET SÄÄNNÖT

OSTAJAN JA MYYJÄN OPAS

KULUTTAJANEUVONTA

Erimielisyyksien ratkaiseminen asuntokauppatilanteissa: "Jos välitysliikkeen ja kuluttajan välistä erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn, kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi)".

HYVÄ VÄLITYSTAPA edistää kiinteistönvälitysalan ammattimaisuutta. Se kiteyttää alan pelisäännöt ja suojaa sekä ostajaa että myyjää. Vastuuntuntoinen välittäjä tuntee Hyvän Välitystavan ja sitoutuu noudattamaan sitä. Kuluttajalle asiointi Hyvää Välitystapaa noudattavan välittäjän kanssa tuo turvallisuutta ja luotettavuutta.

Tuula Friman Kiinteistönvälitys LKV [A] noudattaa kaikessa toiminnassaan Hyvää Välitystapaa.

KOULUTTAJA JA KAUPANVAHVISTAJA, ALAN RAIKKAINTA TIETOTAITOA

KAUPANVAHVISTAJA | HELSINKI, ESPOO, VANTAA

Tuula Friman Kiinteistönvälitys LKV[A] osallistuu aktiivisesti kiinteistönvälitysalan kehittämiseen ja koulutukseen sekä toimii Maanmittauslaitoksen vahvistamana kaupanvahvistajana Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla.